Wat is ACT?

ACT = Acceptatie en Commitment Therapie/Training

Iedereen heeft te maken met lijden in zijn of haar leven, zoals verlies, verdriet, angst, onzekerheid, afwijzing, falen, ziekte, pijn en dood. Er is onderzoek gedaan naar de vraag: “Waarom lijden mensen en hoe kunnen we hen helpen om dat te doorbreken? ”. De conclusie is dat een deel van ons lijden niet te vermijden is, maar dat we een ander deel van ons lijden zelf creëren door hoe we als mens in elkaar zitten. Daarbij spelen twee elementen een rol:

– We vergroten ons lijden als we de pijn in ons leven niet willen ervaren, als we gaan vechten of vluchten. Dat doen we op allerlei manieren, bijvoorbeeld door eten/snoepen, alcohol drinken, spullen kopen, piekeren, vermijden, veel met TV en social media bezig zijn, te hard werken, terugtrekken, ontploffen, enzovoort. Het vermijden van de pijn zal niet lukken, maar het juist versterken en het gaat ten koste van de dingen die waardevol voor ons zijn.

– Verder lijden we als mens omdat we kunnen denken en daardoor vast kunnen komen te zitten in onze denkwereld (daar hebben dieren geen last van). We lijden niet alleen als er op een bepaald moment aanleiding toe is, we lijden ook doordat we kunnen denken aan nare dingen. Verder missen we waardevolle momenten als we er met ons hoofd niet bij zijn.

ACT richt zich erop om zowel het verzet tegen dat wat er is, als het verstrikt raken in gedachten te doorbreken, zodat er ruimte komt om te leven zoals jij wilt leven.

Kort samengevat komt ACT hierop neer: 

Leren datgene te accepteren waar je geen controle over hebt, leren aan te pakken waar je wel controle over hebt (Commitment) en leren het onderscheid tussen die twee te zien.

We noemen het Acceptatie en Commitment Therapie in de context van de GGZ en Acceptatie en Commitment Training in de context van coaching en persoonlijke ontwikkeling.

Wetenschappelijke achtergrond

Mocht je geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke achtergrond: ACT is gefundeerd op gedragswetenschap (net als Cognitieve Gedrags Therapie), met name Functioneel Contextualisme en onderzoek naar taal en denken (Relational Frame Theory). Verder is er veel samenwerking met wetenschap op het gebied van evolutiebiologie, positieve psychologie, neurologie, hechting- en trauma onderzoek. Voor meer informatie: ACBS.

Boekentip: “De valstrik van het geluk” van Russ Harris.