ACT behandeling

Voor informatie over behandeling zie ACT-Psychologen

Je kan je aanmelden voor behandeling via de zorgverzekeraar, dan moet er sprake zijn van een DSM classificatie en heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Je kan je ook aanmelden voor behandeling voor een hulpvraag die buiten de zorgverzekering valt. Dan moet je zelf betalen (of je werkgever), 99,- per sessie (45 minuten).