Missie

Levenskunst

Het is mijn missie om mensen te ondersteunen op het gebied van levenskunst. Een waardevol leven leven met jezelf en anderen. Je leven vorm geven zoals dat past bij jou. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, vandaar dat ik daarover een boek voor kinderen heb geschreven. Verder wil ik docenten helpen om zich op het gebied van levenskunst verder te ontwikkelen, zodat zij hun leerlingen daarbij beter kunnen begeleiden.

Speelbal van je gedachten en emoties

Ik zie opgroeien als een weg waarlangs het vormgeven van een betekenisvol leven, zelfontwikkeling en contact maken met jezelf en anderen, tot ontwikkeling kunnen komen. Kennis en talent zijn daarbij handig, maar niet voldoende om goed te kunnen functioneren in het leven. Veel mensen zijn een speelbal van hun binnenwereld. Ze vermijden daardoor dingen die ze wel zouden willen doen en doen juist dingen die nadelig zijn voor zichzelf en/of anderen. 

In de klas zie je kinderen worstelen met hun gedachten en emoties. Ze hebben hun gedrag niet altijd in de hand. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk hun grens aangeven of denderen over grenzen van anderen heen, hebben moeite om hun impulsen te beheersen, laten niet zien wat ze te bieden hebben of vermijden bepaalde situaties. Ook als leerkracht schiet je misschien wel eens uit je slof, ben je aan het uitstellen of heb je weer ‘ja’ gezegd tegen een klus die eigenlijk te veel is. De hoeveelheid kinderen met gedragsproblemen (en de bijbehorende labels) en de hoeveelheid leerkrachten met een burn-out of uitputtingsklachten is enorm.

Psychologische flexibiliteit

Bij Acceptatie en Commitment Training draait het om het trainen van Psychologische flexibiliteit. Deze vaardigheid helpt je om weerbaar te kunnen zijn tegen de klappen van het leven, bovenstaande patronen te doorbreken en om je leven op een waardegerichte manier in te kunnen richten. Het is daarvoor van belang dat je je gedachten, emoties en gedragsimpulsen kunt waarnemen en accepteren zonder er door meegesleept te worden of er mee te worstelen. Dan komt ruimte vrij om je aandacht te richten op waardegericht handelen. Je krijgt meer controle over je gedrag, je gedragsrepertoire wordt flexibeler, breder en bewuster.

Effect op het leerproces

Een versterking van de psychologische flexibiliteit bij leerkracht en leerling heeft een positief effect op het leerproces en de sfeer in de klas. Het verbetert de aandacht en concentratie, het vermindert impulsief en destructief gedrag. Er komt meer ruimte voor waarden als nieuwsgierigheid, onderzoekend leren, samenwerken, humor, compassie. Je leert beter onderscheid te maken tussen wat je waarneemt en wat je hoofd je vertelt over wat je waarneemt, waardoor je beter kan doen wat werkt. Zowel de leerling als de leerkracht begrijpt het gedrag van zichzelf en de ander beter, waardoor je er makkelijker met elkaar over kan praten en naar oplossingen kan zoeken als het niet lekker loopt.

Leef het voor!

Mijn uitgangspunt is dat leerkrachten hun eigen vaardigheden op het gebied van psychologische flexibiliteit over kunnen brengen op leerlingen.