Aanbod

ACT: Acceptatie en Commitment Training

De training is gericht op het basisonderwijs en middelbaar onderwijs. Tijdens de training versterk je je vaardigheden als mens en leerkracht door gebruik te maken van recente, evidence based kennis en ervaring uit de psychologie en Acceptatie en Commitment Therapie in het bijzonder.

ACT heeft als uitgangspunt dat gedrag, ook onwenselijk of onhandig gedrag, logisch is als je kijkt naar de context waarin dat gedrag plaatsvindt. Binnen die context spelen gedachten en gevoelens een grote rol. Vanuit dat begrip krijg je de ruimte om jezelf te mogen zijn, zonder oordeel of afwijzing. Dan kun je vanuit compassie en acceptatie onderzoeken hoe je stappen kunt zetten in de richting van gedrag dat past bij wie jij wilt zijn en wat jij belangrijk vindt in het leven. Dit geldt zowel voor jou als leerkracht als voor het kind, ouders, collega’s. 

In de training maak je kennis met functioneel contextualisme, de theoretische achtergrond van ACT. Je oefent om je eigen psychologische flexibiliteit te verhogen, waarbij je je richt op hoe jij wilt zijn als leerkracht en hoe je je leerling optimaal kunt begeleiden. Je wordt je bewuster van je eigen automatische gedragspatronen en je leert die doorbreken zodat je een breder en flexibeler gedragsrepertoire krijgt.

Workshop

Tijdens de workshop ga je kennismaken met het gedachtegoed van ACT en hoe dat toepasbaar is in het onderwijs. Het zijn een of twee dagdelen waarin een combinatie van theorie en oefenen aan bod komt.

Beschrijving van de workshop.

Opleiding

Tijdens de opleiding ga je:

  • Het theoretisch kader van ACT je eigen maken en inzetten in de praktijk. 
  • Je vaardigheden als docent trainen door het verhogen van je eigen psychologische flexibiliteit (leren observeren en toelaten van gedachten en gevoelens, meer bewustwording en meer sturing krijgen over je gedrag)
  • De voorbeeldfunctie die je op dat gebied hebt voor het kind vormgeven. 
  • De psychologische (in)flexibiliteit bij het kind herkennen en psychologische flexibiliteit bevorderen.
  • In beginsel bestaat de training uit 10 bijeenkomsten (5 x 2 dagen).

Beschrijving van de opleiding ACT in het onderwijs.

Doelgroep

Professionals in het onderwijs, zoals leerkrachten, bestuurders, remedial teachers, intern begeleiders. We richten ons vooral op primair onderwijs, maar professionals in het middelbaar onderwijs of vervolgonderwijs kunnen ook deelnemen.