Als eerstelijns psycholoog maak ik bij de behandeling gebruik van kennis en vaardigheden uit verschillende stromingen binnen de psychologie. Daarbij ligt de nadruk op Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en EMDR. Dit zijn actieve en ervaringsgerichte manieren van werken

In het algemeen probeer ik het probleem en de betekenis ervan te plaatsen bij de persoon zoals die in zijn geheel is, met zijn/haar kwetsbare en sterke kanten, heden en verleden, lichamelijke gezondheid, sociale omgeving, etc. Zijn of haar kwaliteiten en vaardigheden worden ingezet en versterkt om het probleem aan te pakken.

Van cliënten en collega’s hoor ik dat zij het contact met mij als open en prettig ervaren en goed met mij kunnen samenwerken. Daar zet ik mij ook voor in.

 

Vergoeding:

Ik werk via 1NP. Via hen heb ik contracten met alle verzekeraars. De behandeling wordt vergoed, behalve het eigen risico.

Tarief niet verzekerde zorg (relatie therapie, geen DSM stoornis): 90,-

Tarief no show: 75,-

 

Aanmelden voor intake- of behandelgesprek:

Telefonisch: 06-44536229

Email: U kunt uw naam en telefoonnummer mailen naar contact@maaikesteeman.nl. Het is goed om te beseffen dat email niet beveiligd is, wees voorzichtig met het delen van vertrouwelijke informatie.

Ik heb een wachttijd tot februari 2019. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u zich na aanmelding bij mij, ook aanmelden bij 1NP: klik hier.

 

Verwijzing:

U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig waar op staat: verwijzing naar GBGGZ of SGGZ met vermoeden DSM V.

De verwijsbrief moet geschreven zijn voor de intake, anders wordt de behandeling niet vergoed. 

 

Verdere informatie: 

Kwaliteitsstatuut, klik hier.

Klachtenprocedure, klik hier.

U kunt ook hier zoeken naar een ACT-therapeut bij jou in de buurt.