ACT = Acceptatie en Commitment Therapie

of Acceptatie en Commitment Training

Contextual Behavioral Science (CBS) is een wetenschappelijke stroming die zich als doel heeft gesteld om onderzoek te doen naar mechanismen achter het lijden van mensen en die kennis te vertalen naar praktische instrumenten om menselijk lijden te verminderen. AC Therapie en AC Training zijn voorbeelden van die instrumenten.

CBS verzamelt kennis op het gebied van o.a. leertheorie en behaviorisme (dit is ook het theoretisch kader van de Cognitieve Gedrags Therapie), Relational Frame Theory (onderzoek naar taal en denken), functioneel behaviorisme, evolutiebiologie, hechtingstheorie.  

De toepassing:

Vaak komen mensen bij mij met vragen als:
“Ik heb last van negatieve gevoelens en gedachten (b.v. angst, somberheid, onzekerheid, piekeren, etc.) en daardoor kan ik niet het leven leiden dat ik zou willen. Wil je mij van mijn negatieve gevoelens en gedachten afhelpen zodat ik mijn leven weer kan oppakken en de dingen kan doen op een manier zoals ik dat wil?”

Regelmatig hebben mensen al veel geprobeerd om van de negatieve gevoelens en gedachten af te komen, soms ook al andere psychologische hulp. Uiteindelijk blijkt vaak dat deze innerlijke ervaringen niet onder controle te krijgen zijn. Soms worden ze een tijd minder, maar ze kunnen ineens weer terugkomen. Bovendien kost het tijd, energie en aandacht om die innerlijke ervaringen onder controle proberen te krijgen. Al die tijd, energie en aandacht kan op dat moment niet gebruikt worden voor waardevolle dingen in het leven. Dit veroorzaakt lijden, het leven gaat voorbij terwijl je bezig bent met het worstelen met jezelf. Bovendien blijkt vaak dat die worsteling met jezelf een versterking van je klachten tot gevolg heeft.


ACT gaat op zoek naar iets wat bruikbaarder is en doet dat door bovenstaande vraag om te draaien. We gaan aan de slag om nu te beginnen met een waardegericht leven te leven ondanks en met de negatieve gevoelens en gedachten. Dit doorbreekt de negatieve spiraal. ACT werkt veel met praktische oefeningen, ervaringsoefeningen, verhalen, metaforen om dit te leren. We besteden veel aandacht aan hoe je zou willen leven en hoe je dat zou kunnen aanpakken. 


Kort samengevat komt ACT hier op neer: Leren datgene te accepteren waar je geen controle over hebt, leren aan te pakken waar je wel controle over hebt en leren het onderscheid tussen die twee te zien.

Boekentip: “De valstrik van het geluk” van Russ Harris.