foto website

 

In 2007 kwam ik in de boekenkast van een collega het boek "Uit je hoofd in het leven." van Steven Hayes tegen. Dit is een zelf hulp boek over Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Ik was meteen geraakt door het boek. Als psycholoog was ik al jaren bezig met het helpen van mensen die worstelen met zichzelf. Daarnaast had ik natuurlijk ook mijn eigen problemen en zag ik dat mensen om mij heen tegen de moeilijke kanten van het leven opliepen. Mijn zusje Karlijn worstelde zo met zichzelf en het leven dat ze daar op haar 21-ste een eind aan maakte. Waarbij ze ons verdrietig, machteloos en verward achterliet. 

Ook al was ik al jaren hulpverlener en had ik een studie psychologie achter de rug, door dit boek ging ik pas echt begrijpen hoe mensen vast kunnen komen te zitten in hun pijn en hun worsteling daarmee. Ik kon mijn zusje, mijzelf en anderen beter begrijpen. Ik kon zien wat er mis was gegaan in de behandelingen die mijn zusje drie jaar lang had gehad (er was ondanks goede bedoelingen van hulpverleners heel veel mis gegaan) en hoe het beter kon.

Vanaf toen ben ik mij in ACT gaan verdiepen. Dat was niet alleen razend interessant, het heeft ook mijn leven verrijkt. Bij ACT besteed je veel aandacht aan leven volgens je waarden, leven hoe jij wilt leven. Dat is een prachtig avontuur. Het heeft mij veel gebracht als mens, als moeder, partner en hulpverlener. Verder heb ik als lid van de ACT vereniging (ACBS en ACBSbene) ervaren dat er hele mooie dingen kunnen ontstaan als mensen elkaar helpen, hun kennis delen en samen werken aan een betere wereld. Het is heel fijn om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

Ik heb het boek "Wonderlijke binnenwereld" geschreven zodat kinderen al vroeg kunnen leren hoe hun binnenwereld in elkaar zit. Als je goed weet hoe dat werkt, dan kan je van de sterke kanten gebruik maken en kan je beter om gaan met de lastige kanten van onze binnenwereld. Want de zijn er zeker ook.

Aangezien kinderen vooral leren van volwassenen vind ik het heel waardevol om docenten (en andere mensen die veel met kinderen werken) te trainen in ACT vaardigheden. Verder denk ik dat het vak leerkracht een zeer veeleisend beroep is en dat docenten baat kunnen hebben bij de vaardigheden die je leert bij ACT. Zodat ze vanuit vitaliteit, kracht en flexibiliteit de kinderen kunnen begeleiden.

 

Werkplekken:

In 1999 ben ik afgestudeerd in Klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Aansluitend heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gedaan. Ik heb tot 2006 in verschillende GGZ instellingen gewerkt op de klinische afdeling en de deeltijd afdeling. Daar heb ik individuele therapie, groepstherapie en  psychodiagnostisch onderzoek gedaan. Verder heb ik trainingen gegeven aan verzorgenden en verpleegkundigen.

Vanaf 2006 t/m 2017 heb ik mijn eigen praktijk gehad. Daar deed ik individuele behandelingen en diagnostiek in de Gegeneraliseerde Basis GGZ. Eerst in een groepspraktijk, daarna zelfstandig, maar wel verbonden aan een Medisch Centrum waar ik samenwerkte met huisartsen, POH-GGZ, andere psychologen, fysiotherapeuten en nog andere disciplines

In 2016 verscheen mijn kinderboek over ACT "Denken, voelen, doen.". In 2017 verscheen de tweede herziene druk met nieuwe titel "Wonderlijke binnenwereld.".

Vanaf 2016 ben ik gestart met Skills to ACT: Acceptatie en Commitment Training aan mensen die in het basisonderwijs en middelbaar onderwijs werken.

Vanaf september 2017 ben ik een jaar werkzaam geweest bij InvivoClinics in Bussum.

Vanaf oktober 2018 ben ik met mijn eigen praktijk gestart in Utrecht, samen met Frederike Gnoth.

Voor Skills to ACT werk ik samen met Femke Klomp.

 

Registraties:

Gezondheidszorgpsycholoog BIG

Registerpsycholoog NIP/gezondheidszorg

Verbonden aan 1NP

CRKBO geregistreerde instelling

Lid van de ACBS en ACBSbene

 

  Beeldmerk NIP Registerpsycholoog rgbACBS logoCRKBO Instelling