‹ ACT in het onderwijs

Missie

Missie:

Het is mijn missie om mensen te ondersteunen op het gebied van levenskunst. Een waardevol leven leven met jezelf en anderen. Je leven vorm geven zoals dat past bij jou. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen, vandaar dat ik daarover een boek voor kinderen heb geschreven. Verder wil ik docenten helpen om zich op het gebied van levenskunst verder te ontwikkelen, zodat zij hun leerlingen daarbij beter kunnen begeleiden.

Bij Acceptatie en Commitment Training draait het om het trainen van Psychologische flexibiliteit. Deze vaardigheid helpt je om weerbaar te kunnen zijn tegen de klappen van het leven en om je leven op een waardengerichte manier in te kunnen richten. Het is daarvoor van belang dat je je gedachten, emoties en gedragsimpulsen kunt waarnemen en accepteren zonder er door meegesleept te worden of er mee te worstelen. Dan komt ruimte vrij om je aandacht te richten op waardengericht handelen. Je krijgt meer controle over je gedrag, je gedragsrepertoire wordt flexibeler, breder en bewuster.

Ik zie opgroeien als een weg waarlangs een betekenisvol leven, zelfontwikkeling en contact maken met jezelf en anderen tot bloei kunnen komen. Kennis en talent zijn daarbij handig, maar niet voldoende om goed te kunnen functioneren in het leven. Veel mensen zijn een speelbal van hun binnenwereld, er is dan sprake van psychologische inflexibiliteit. Ze vermijden daardoor dingen die ze wel zouden willen doen en doen juist dingen die nadelig zijn voor zichzelf en/of anderen. In de klas zie je kinderen worstelen met hun gedachten en emoties. Ze hebben hun gedrag niet altijd in de hand. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk hun grens aangeven of denderen over grenzen van anderen heen, hebben moeite om hun impulsen te beheersen, laten niet zien wat ze te bieden hebben of vermijden bepaalde situaties. Ook als leerkracht schiet je misschien wel eens uit je slof, ben je aan het uitstellen of heb je weer 'ja' gezegd tegen een taak die eigenlijk te veel is. Psychologische flexibiliteit kan je helpen dat te doorbreken.